Contact

To contribute translations, editing-corrections and/or original material for publication, such as updates from the streets, reportbacks from actions, responsibility claims, texts of imprisoned or persecuted comrades, calls, brochures, opinion articles, etc.: contrainfo(at)espiv.net

PGP Key

Click here (.asc file) to download our pgp key.

Welsh translation of Reclaim the Fields – Towards a world without prisons

Wrecsam, Cymru: Ail-Feddiannu’r Caeau – Tuag at byd heb garchardai

O’r 28ain Awst i’r 2il o Fedi 2015, fe atynodd Gwersyll Ryngwladol Ail-Feddianwn y Caeau dros 130 o bobl i Wrecsam, i wrthsefyll ‘Project Carchar Gogledd Cymru,’ ac adeiladu yr ail garchar mwyaf yn Ewrop. Cynhalwyd  y digwyddiad yng Ngwersyll Amddiffyn y Gymuned Borras, gwersyll a […]

Wrexham, Wales: Reclaim the Fields – Towards a world without prisons

From the 28th August to the 2nd September 2015, the Reclaim the Fields International Action Camp drew over 130 people to Wrexham, North Wales, to resist the ‘North Wales Prison Project,’ the construction of Europe’s second largest prison. Held at Borras Community Protection Camp, a site camp established to oppose fracking in the area, […]

Welsh translation of direct action communiqué against Wrexham mega-prison construction site

Gweithredu Uniongyrchol yn erbyn carchar enfawr Wrecsam

Dydd Sul 17fed Mai 2015:

Neithiwr bu gweithred ar safle ail garchar fwyaf Ewrop sydd yn cael ei hadeiladu ar stad diwydiannol yn Wrecsam, Gogledd Cymru. Fe fydd y carchar enfawr hwn, os caiff ei hadeiladu, yn caethiwo mwy na 2100 o fodau dynol ar unrhyw un adeg.

Cafodd sawl peiriant cloddio […]

Wales: Action against the construction of a mega-prison in Wrexham

Sunday 17th May 2015:

Last night an action took place at the site of Europe’s second largest prison in construction on Wrexham Industrial Estate in North Wales. The mega-prison, if built, will cage more than 2100 human beings at any one time.

Multiple large diggers and construction equipment had their engines destroyed. Slogans were sprayed on the […]