Netherlands: Comrade accused in 2013 Aachen bank robbery case arrested in Amsterdam

This morning, 6 July, our anarchist comrade was arrested in Amsterdam by an arrestatieteam.

This is in connection to an accusation by the Aachen (DE) prosecution in regards to a bank robbery in 2013.

The call for solidarity stands. We are fucking angry.

Vandaag, in de ochtend van 6 Juli, is onze anarchistische kameraadin in amsterdam opgepakt door een arrestatieteam.
Dit in verband met een open aanklacht van de aanklager in Aachen (D) met betrekking tot een bank overval in 2013.
De oproep voor solidariteit blijft. Wij zijn woedend.

For more information about this repressive story & updates in dutch, english and german: solidariteit.noblogs.org